About US

Corporate

ชื่อบริษัท

บริษัท ดีวิโอเทค จำกัด
Diviotec Co.,Ltd.

วันที่ก่อตั้ง

22 เมษายน 2558

ทุนจดทะเบียน

2,500,000 บาท (ชำระเต็ม)

ทะเบียนการค้าเลขที่

0105558067488

ผู้ก่อตั้ง

นาย สุวิช จิตรเกษมสุข

ผู้บริหาร

นาย สุวิช จิตรเกษมสุข
นายอติพัฑฒ์ จิวะพงศ์

Company Color

ฟ้า-เขียว

ความเป็นมา

ดีวิโอเทค ก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2558 โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ดีวิโอเทค ประเทศไต้หวัน กับผู้ประกอบการคนไทยในการขยายตลาดและขอบเขตงานบริการเข้ามายังภูมิภาคอาเซียน โดยนำเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดชั้นนำจากอเมริกา ตลอดจนเทคโนโลยีล้ำสมัยในด้านการป้องกัน และรักษาความปลอดภัย เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ ( Business Model) ของ บริษัท ดีวิโอเทค จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายผ่านตัวแทนขาย (Distributor ) โดยมีรูปแบบลักษณะการเพิ่มมูลค่าให้คู่ค้า (Value added ) อาทิ การฝึกอบรม การสนับสนุนงานขายและการตลาด การบริการดูแลหลังการขาย การออกแบบทางเทคนิค การสำรวจ เป็นต้น

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์หลัก

ปันความสุขและความสำเร็จ (Sharing Happiness & Success)

ความสุข คือ สิ่งพื้นฐานที่เราต้องการเป็นที่สุดของ
ชีวิต...เราทำหลายสิ่ง หลายอย่างมากมาย อย่างทุ่มเท
เหนื่อยยากเพื่อบรรทัดสุดท้ายก็คือความสุข....

ความสำเร็จ คือบันไดของความสุข บันไดทุกขั้นนำความ
ภูมิใจปลาบปลื้มมาสู่ตัวเรา....ด้วยวิสัยทัศน์นี้เราสามารถ
ขยายขอบเขตของมันไปได้อย่างไม่จำกัด ไม่แต่เฉพาะ
พวกเรา แต่เราสามารถปันความสุขและความสำเร็จไปสู่
ครอบครัว เพื่อน ญาติ คู่ค้า หรือแม้แต่คู่แข่ง...ตราบ
เท่าที่ใจเราเป็นสุขและพร้อมที่จะแบ่งปัน....สุข....

วิสัยทัศน์ธุรกิจ

“To be the most trusted value added provider of IP security and unified communication solutions and services by delivering great experiences and values to customers, suppliers and all related partners in Thailand and regional markets”

พันธกิจ

Living by our shared core values and continuously innovating and improving the values and experiences to our customers, shareholders and partners by delivering excellent IP security and unified communication solutions and services

 

ค่านิยมหลักองค์กร

 • Be Honest and Trustworthy
 • คิดบวก คิดเชิงรุก (ก้าวหน้า) คิดริเริ่ม (นวัตกรรม)
 • ซื่อสัตย์และเชื่อถือไว้วางใจ
 • Live with Passion
 • Be Disciplined in our Thoughts and Actions
 • มีชีวิตชีวา ชีวิตทีมีความหมาย
 • มีวินัยทั้งทางความคิดและการกระทำ
 • Team work with Open Communication
 • Be Open minded and embrace Changes
 • ทีมเวิร์ค เปิดเผยตรงไปตรงมา
 • เปิดใจและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
 • Determination & Perseverance
 • Be Humble
 • มุ่งมั่นชัดเจน เพียรพยายามไม่ลดละ
 • อ่อนน้อมถ่อมตัว
 • Embrace Compassion
 • Positive, Proactive, and Innovative Thinking
 • เมตตาอาทร เกื้อกูลกันและกัน

ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย

บริการและการสนับสนุน

สิทธิประโยชน์ที่ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับ
 • ราคาพิเศษ (Dealer Price) ต่ำกว่า ราคาแนะนำขายทั่วไป
 • ซื้อสินค้าสาธิต (Demo Set) ในราคาพิเศษ เพื่อช่วยให้สะดวกในการทำตลาด
 • สามารถเข้ารับอบรมด้านสินค้าและบริการทั้งเรื่องการขาย และเทคนิคได้ฟรี
 • ได้รับการสนับสนุนทางด้าน Marketing Tools ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขาย
 • ได้รับการสนับสนุนทางด้าน การทำตลาดร่วมกัน เช่น การออกบูธ ,ออก Event ,Road Show เป็นต้น
 • ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ สินค้าและบริการ ในรูปแบบ News letter อย่างสม่ำเสมอ
 • เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการรองรับ ทั้งด้านเทคนิคและเป็นที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็น งานทางด้านการออกแบบ และงานติดตั้ง รวมถึงการนำเสนองานโครงการ
 • บริการด้าน Call Center สำหรับ การบริการก่อนการขายและหลังการขาย
บริการด้านสินค้า
 • บริการสินค้าทดแทนระหว่างซ่อม
 • บริการขยายระยะเวลาการรับประกัน
 • อื่นๆ
Copyright Diviotecthailand.com by Digitalcom Co.,Ltd. © 2016. All Rights Reserved.